In Europe News

Dansk startup indgår banebrydende aftale med global aktør om det nordeuropæiske energimarked

Amerikanske Nuvve og danske Spirii indgår samarbejde om intelligent elbil-ladning, som er optimeret til at udnytte vedvarende energi. Samarbejdet imødekommer stor efterspørgsel i Nordeuropa efter løsninger til at håndtere væksten af elbiler og vedvarende energi i elnettet. Teknologien gør elbilens batteri til lager for grøn strøm og afhjælper udfordringer for elnettet.

Den globale markedsleder inden for Vehicle-to-Grid (V2G) Nuvve, der fremmer elektrificering af transporten gennem sin V2G-platform, og den danske startup-virksomhed Spirii, der er udbyder af ladestandere til elektriske køretøjer, er gået sammen om at udrulle V2G-teknologien i Danmark og Nordeuropa.

Aftalen afhjælper i første omgang professionelle elbil-ejeres forskellige behov ved at tilbyde både smart charging (V1G) og Vehicle-to-Grid (V2G). Nuvve bidrager med en intelligent cloud-baseret styringsplatform, og Spirii med brugervenlige og fremtidssikre ladestandere.

Nuvves danske afdeling har været den primære drivkraft bag V2G-løsninger i Europa og har i dag kontrakt med flere elektriske køretøjsflåder, fx med Frederiksberg Forsyning, hvor 11 elbiler sender strøm tilbage til nettet og derved reducerer CO2-udledningen. Derudover har Nuuve siden 2017 leveret frekvensregulering til Energinet, der ejes af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Frekvensreguleringen er baseret på Nuvve GIVe-platformen og supplerer den høje procentdel af offshore-vindenergi, som Energinet i forvejen baserer sit energiforbrug på. Samtidig sørger Nuuve for, at V2G altid giver flåderne de laveste driftsomkostninger via intelligent opladning og tarifstyring.

Chef for forretningsudvikling hos Nuvve i Norden, Mogens Løkke, siger om de økonomiske og miljømæssige fordele ved V2G-opladning:

”Med en V2G-løsning, der både kan oplade og aflade bilens indbyggede batteri, bliver det lettere for elnettet at absorbere den vedvarende energi. Bilen bliver på den måde en slags lager for grøn strøm, når den er i overskud, og et batteri til andre anlæg, når strømmen fra batteriet er billigere eller mere miljørigtig end, hvis den skulle leveres udefra.”

Nuvve har siden 2013 i samarbejde med DTU arbejdet på at udbrede kendskabet til muligheder og fordele ved tovejs-opladning i lokale forsknings- og udviklingsprojekter som Nikola, Parker og Aces i Danmark og Europa. Forventningen til det nye samarbejde er, at løsningen vil nå ud til et bredere publikum.

“Partnerskabet med Spirii er et strategisk vigtigt skridt for begge virksomheder og for Danmark, fordi vi får mulighed for at byde ind på et voksende marked samtidig med, at vi kan være med til imødekomme den stigende efterspørgsel på VGI-løsninger i Nordeuropa,” siger Mogens Løkke, chef for forretningsudvikling hos Nuvve i Norden, og fortsætter:

”V2G giver energiselskaber intelligente løsninger, der kan afhjælpe udfordringerne ved stigningen i antallet af elektriske køretøjer. Spiriis dynamiske løsninger kombineret med Nuvves teknologiske softwareplatform vil styrke energifleksibiliteten i hele Nordeuropa – og det er tiltrængt.”

Danske Spirii er en relativt nystartet virksomhed, men teamet bag har samlet og repræsenterer mange års erfaring fra e-mobilitetsbranchen.Idag er Spirii markedsledende med fremtidsrettede ladeløsninger og brugerorienterede oplevelser i Spirii’s digitale univers.

“Både V2G og V1G er nøglekomponenter i vores produkter til fleksibilitetsydelser i elnettet, og de repræsenterer en stor værdi for både samfundet og kunderne. For mange af vores kunder og partnere kan komponenterne sænke de samlede ejerskabsomkostninger og samtidig understøtte den stigende efterspørgsel på opladningsløsninger til gavn for både samkfund og økonomi. Vores samarbejde med Nuvve vil gøre det muligt for os at fremskynde vores netværksunderstøttende tilbud til partnere og kunder,” siger medstifter og COO for Spirii, Torben Fog.

Om Nuvve                                                                                                                            
Nuvve fremskynder elektrificering af transportmidler gennem sin vehicle-to-grid-platform (V2G). Virksomhedens mission er at sænke omkostningerne ved ejerskab af elbiler og samtidig støtte integrationen af vedvarende energikilder, inklusive sol og vind. Nuvves Grid Integrated Vehicle, GIVe-platform understøtter den næste generation af elektriske køretøjsflåder gennem intelligente tovejsopladningsløsninger. Siden grundlæggelsen i 2010 har Nuvve lanceret vellykkede V2G-projekter på fem kontinenter og implementeret kommercielle tjenester over hele verden gennem partnerskaber med forsyningsselskaber, bilproducenter og elektriske køretøjsflåder. Nuvve har hovedkontor i San Diego, Californien.

Læs mere her.

Om Spirii      
Spirii består primært af medarbejdere med mange års erfaring fra e-mobility branchen. Spirii tilbyder services, produkter og et univers, der bidrager til en bæredygtig fremtid. Virksomheden udvikler og tilbyder markedets bedste og mest enkle ladeløsninger til virksomheder, kommuner og boligforeninger, så de kan tilbyde opladning til deres kunder, medarbejdere, flådebiler og beboere, der kører elbil. Spirii arbejder ud fra princippet om, at kunder altid skal have adgang til enkel, intelligent og fremtidssikret opladning.

Læs mere her.

For yderligere information

Anne Ø. Laursen, Morsing

Mail: anne@morsingpr.dk

Recent Posts